Algemene voorwaarden

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens verbonden aan de website www.lb18.be is LB18, Sint-Bavostraat 7 – 2360 Oud-Turnhout, tel. +32 (0)476/89.30.72, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LB18 leeft de Belgische privacywet na van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat die gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Door het gebruik van de website www.lb18.be wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande Privacy-bepalingen, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan te zijn gebonden.

Persoonsgegevens

LB18 verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De verstrekte gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan met LB18 contractueel verbonden ondernemingen. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van de website alsook voor statistische doeleinden, evenals voor de mededeling van informatie over eigen producten.

De gebruiker van de website www.lb18.be stemt in met het beleid van LB18 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker heeft een recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Daartoe kan een verzoek met bewijs van identiteit worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de eigen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

LB18 kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker naar de website www.lb18.be is gekomen, of verlaat.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van de computer van de gebruiker installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken, zoals de webpagina’s die de bezoeker heeft geraadpleegd om naar www.lb18.be te gaan, vroegere activiteiten op de site en gegevens wanneer een webformulier wordt ingevuld.

Het gebruik van cookies laat toe bij een volgend bezoek een betere dienstverlening aan te bieden. Deze gegevens helpen de website beter af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg hiervoor de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Er wordt via de website ook informatie ingezameld in log-files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het aanbod van de website nog beter af te stemmen op de noden van de bezoekers.

Bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd.
De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere hier vermelde bepalingen.

LB18 behoudt zich het recht voor deze disclaimer ten allen tijde aan te passen. De gebruikers van www.lb18.be kunnen hiervan via de website kennis nemen.