Pleintje Sint-Bavo

Zonder de bewoners allemaal te verwittigen en alle informatie te verschaffen is het gemeentebestuur gespreid over een aantal jaren actief bezig geweest om het pleintje achter de bibliotheek te verkopen aan De Ark. Dit, terwijl alle omwonenden hun gronden in het verleden hadden aangekocht met de formele belofte dat dit pleintje te allen tijde een groene speelweide zou blijven. Door slechts een beperkt aantal omwonenden te informeren en alle anderen niet of slecht te informeren heeft de huidige fractie het allemaal zodanig gemanipuleerd dat zonder weten van de buurtbewoners het pleintje werd verkocht met de bedoeling dat er sociale woningen op zullen gebouwd worden. Een duidelijk voorbeeld van slecht, te weinig of niet informeren van burgers om eigen belangen te verwezenlijken.

De buurt kwam dit toevallig te weten en organiseerde zich, onder leiding van Paul Paeleman, tot een actie comité. Dit actiecomité organiseert sindsdien allerlei activiteiten om hun rechten te kunnen laten verdedigen en hiervoor geld in kas te krijgen. Zo ver is het gekomen dat burgers alles moeten doen om geld te verzamelen om hun rechten te vrijwaren en hiervoor advokaten te betalen.

Een eerste activiteit was een ontbijt op het pleintje waarbij iedereen zich kon inschrijven en gezellig mee kon komen ontbijten. De opbrengsten werden al opzij gezet en zullen alvast dienen om het beroep bij de Provincie te kunnen financieren. De buurtbewoners organiseren tegen einde oktober een Halloween-festijn. Onder andere ook weer met de bedoeling om extra financiën te verzamelen zodat ze bij een negatief advies verder nog in beroep zouden kunnen gaan bij de Raad voor Betwistingen (Soort Raad van State).

Meer informatie rond alles wat dit pleintje betreft en de activiteiten die worden georganiseerd vindt u op de Facebookpagina van het pleintje. Ook hebben de buurtbewoners een website opgestart waar je alle informatie van het verleden tot het heden op kan op terugvindent. Verdere ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

LB18 hoopt mee in het bestuur te komen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, om vaniuit een nieuwe meerderheid alles te doen om deze onrechtvaardige beslissing terug te schroeven en iedere toelating tot bouwen teniet te doen.

 

Paul Paeleman