Communicatie

Alle tevredenheid in de wereld staat of valt met voldoende en correcte communicatie.
Dat geldt ook voor een gemeente zoals Oud-Turnhout.

Overtuigende communicatie

Uit vele gesprekken en uit persoonlijke ervaringen menen wij te kunnen zeggen dat de communicatie van het gemeentebestuur in Oud-Turnhout véél te wensen overlaat. Het is niet zo dat een gemeente die een infoblad uitgeeft daarmee alles gedaan heeft wat nodig is om een goede communicator te zijn. Het gaat veel verder. Communicatie is ook tijdig mensen op de hoogte brengen van zaken waarmee ze individueel kunnen te maken hebben. Het is ook dingen vertellen op een manier dat iedereen niet enkel de boodschap krijgt maar ze ook verstaat. Wat immers vaak blijkt in het politieke landschap, is dat politiekers informatie zo ingewikkeld mogelijk maken zodat de aanhoorder het niet of nauwelijks begrijpt. Of, dat er danig rond de pot wordt gedraaid dat de andere zijde het beu wordt en alle verdere reacties opgeeft.

Dit waren (en zijn) allemaal trukken van de foor. Mensen pikken dit niet meer. Burgers zijn het beu en willen eerlijk, open en degelijk worden voorgelicht rond alles wat in hun omgeving gebeurt. Hoe zou het komen dat er zo weinig animo is om een gemeenteraad bij te wonen? Wel, ik nodig u graag uit om zulk een vertoning eens bij te gaan wonen. Dan snapt u het onmiddellijk. Het is een Commedia Dell'arte... Er worden wel serieuse zaken besproken, maar zeer vaak met de nodige maskers én met de nodige minachting voor de burger. Het moet allemaal veel eigentijdser kunnen. Op een verstaanbare manier én met ruimte om ook burgers zich te laten horen. Zonder ingewikkelde procedures en regeltjes om spreekrecht op een gemeenteraad af te dwingen.

 

Spreekrecht voor de gemeenteraad...

Spreekrecht is een eenzijdige, ondemocratische en hypocriete manier van besturen. Je kan als burger spreekrecht vragen op een gemeenteraad, maar daarvoor dien je dan op voorhand alles zeer duidelijk te formuleren en je binnen een tijdsframe van 5 minuten te houden. Hoe is het in Gods naam mogelijk dat, anno 2017, een dergeijke ouwbollige en eenzijdige communicatie nog bestaat? Dit hoort thuis in de teletijdsmachine van Professor Barabas en niet op een moderne open communicerende gemeente...

Dit is slechts één voorbeeldje van slechte communicatie. Probeer ook maar eens informatie te krijgen rond een bepaalde beslissing die werd genomen. Dat is een lijdensweg, geloof me... Ofwel verschuilt men zich achter geheimhouding, wet op de privacy of auteursrechten. Iets is er altijd wel te vinden om bepaalde informatie achter te houden. Dit terwijl de Vlaamse Overheid alles doet om Openbaarheid van Bestuur te promoten....

Informatie geven is cruciaal. En daar blijft het huidige bestuur sterk in gebreke. Er wordt veel informatie de wereld ingestuurd maar relevante infmoratie blijft achterwege. Bewust of onbewust, dat laten we in het midden... Een feit is dat vaak zeer belangrijke informatie niet tot bij de belanghebbenden geraakt. Ongelooflijk in een tijd van informatisering en sociale media. Die mogelijkheden worden nauwelijks gebruikt. En daar MOET verandering in komen.

 

Info Commthema

LB18 wil de oude gewoonten veranderen. De mogelijkheden die vandaag bestaan moeten aangewend worden om burgers voortdurend en afdoende te informeren. Het wordt hoog tijd dat de huidige, verouderde vorm van informeren en communiceren eindelijk allemaal eigentijds wordt omgevormd.

 

GEEN PUT MAAR EEN POT

We hebben het hierboven al aangehaald. De enorme put schulden die de huidge coalitie heeft gemaakt. En dit terwijl ze in 2012 een erfenis meekregen van 6 miljoen in de pot... Nu zitten we met een PUT van 14 miljoen... Je moet het maar kunnen...

 

euros

 

Hoe krijg je het in Godsnaam voor elkaar om op amper 5 jaar van + 6 naar -14 te gaan? Wel door onbewust en onverantwoordelijk om te gaan met geld van iemand anders. Met geld van de gemeenschap gaan "smodderen". Door onnodige investeringen te doen, door geen toezicht te houden op aankopen, door ruzie te maken, rellen te schoppen, door niet overeen te komen en, door onverantwoordelijk of dom om te gaan met budgetten en bestedingen. En dat is de enige uitleg die je aan deze dramatische situatie kan geven.

 

Ruzies en interne twisten hebben een nefaste invloed op een bestuur ...

Besturen van een gemeente is véél meer dan huwelijken inzegenen, gouden, diamanten en briljante jubileums te gaan bezoeken. Besturen van een gemeente doe je op ieder niveau. Al het voorgaande is belangrijk, maar het échte bestuur (wat minder ontspannend is) omvat ook cijfers bestuderen, boekhouding in het oog houden, delegeren, lobby werk uitoefenen bij de hogere overheid, kortom een gemeente beheren als een goede huisvader. Maar dat is blijkbaar niet wat er is gebeurd... Interne twisten waarbij mensen die uit een partij worden gezet vanwege uitgesproken meningen, dan plots weer teruggeroepen worden om een sleutelpositie in te nemen, uiteraard helpt dat allemaal niet. En dat soort van onvolwassen handelingen typeren de legislatuur van de huidige coalitie. Geen standvastigheid, onvolwassenheid en daarin is dan éénoog de koning die de scepter zwaait...

Er zijn tientallen verhalen van onbezonnen uitgaven. Peperdure glasvezel verbindingen die worden aangekocht om één PC die wat afgelegen staat een snelle internetverbinding te geven, rollend materieel dat foutief wordt aangekocht zonder te luisteren naar de professionele raadgevingen van mensen die ermee moeten werken, enzovoort...

Investeringen goedkeuren voor zaken die we eigenlijk ook anders kunnen doen. Je kan een sporthal wensen, maarje kan die op verschillende manieren trachten te verwezenlijken. Met geld dat je niet hebt (en dan leen je je maar te pletter...) of door te bekijken of er geen investeerders zijn die dat voor u willen betalen... Maar dat is natuurlijk veel moeilijker en vraagt véél meer inzet en lobby werk... Maar daar heb je geen tijd voor omdat je die leuke dingen moet doen nietwaar? Wij hebben altijd geleerd in onze oerdegelijke Kempische mentaliteit, dat je eerst zorgt dat je geld hebt vooraleer je dingen gaat kopen. En als je dat geld niet hebt, dan moet je zodanig rekenen dat je jezelf geen strop rond de nek legt... Maar rekenen is ook weer duidelijk een moeilijkheid...

Dàt beste burger, dat zorgt ervoor dat geld langs de ramen buitenvliegt...

 

Gezond verstand en inzicht kan wonderen doen.

LB18 wil zich engageren om die enorme schuldenlast te gaan verminderen. Om er keihard tegenaan te gaan en op een sociaal en financieel verantwoorde manier oplossingen te zoeken om de kosten onder controle te krijgen. Een aantal jaren enkel investeren in wat hoogst noodzakelijk is en niet in alles waar aan gedacht wordt... Geen peperdure infrastructuren nieuw opzetten. Grondige en doordachte upgrades van infrastructuur kan ook en hoeft niet te resulteren in nieuwe financieringen die we als gemeente niet kunnen dragen. En als het dan tòch moet, dan is een grondig onderzoek naar samenwerking met privé investeerders vaak een oplossing die voor alle partijen een oplossing kan bieden.  Een gezond financieel beleid van een gemeente vraagt ondernemerschap. Management en niet domweg investeren... Wij kunnen daarin zeker helpen en willen die taak, hoewel we weten dat het zwaar en moeilijk zal zijn, zeker in alle verantwoordelijkheid op ons nemen.

 

Geen fusie met Turnhout

Vanuit Vlaanderen worden fusies aangemoedigd. Hiermee worden verschillende doelstellingen beoogd. Met het oog op beter bestuur is het zogenaamd noodzakelijk om alle taken die inhoudelijk samen horen, ook organisatorisch samen te brengen. De Vlaamse Regering hoopt zo verkokering tegen te gaan en een meer samenhangend beleid te kunnen voeren. Daarnaast zullen fusies ook efficiëntiewinsten mogelijk maken, aangezien grotere entiteiten bepaalde schaalvoordelen opleveren. Door agentschappen bij een andere entiteit onder te brengen, kunnen zaken als boekhouding, personeelsbeleid, accountmanagement, overheidsopdrachten … veel efficiënter verlopen.

De conceptnota vermeldt nog andere voordelen. Zo moet het voor de burger voortaan duidelijker zijn tot welke entiteit hij zich moet richten, zullen ministers voortaan minder topambtenaren moeten evalueren en kunnen de uitgaven voor bezoldigde raden van bestuur en regeringscommissarissen dalen.

 

geenfusie

 

In ruil voor dergelijke fusies wil de Vlaamse overheid ook alle gemeenteschulden kwijtschelden tot een maximum van 500 Euro per inwoner. En nu even rekenen...

Oud-Turnhout heeft vandaag 13400 inwoners en een geraamde schuld van 14 miljoen. Naar einde 2018 zou die schuld nog oplopen tot 18 miljoen volgens specialisten.

Moest Oud-Turnhout vandaag in fusie gaan met Turnhout dan zou de huidige schuld van 14 miljoen/13400 inwoners ongeveer 1050 Euro per inwoner bedragen. Met 500 Euro per inwoner schuldenlast kwijt te schelden zou de schuld nog steeds op 550 Euro per bewoner blijven...

Turnhout had einde 2015 een schuld van 28 miljoen Euro met een populatie van 43000 inwoners. Dat is een schuld van 651 Euro per inwoner...

Wanneer je de totale bevolking van beide gemeenten bij elkaar telt en de schulden samentelt dan lijkt het op het eerste gezicht zo dat we als gemeente er een zaak mee doen om te fuseren. De totale schuldenberg zou dan 42 miljoen bedragen over een totale bevolking van 56400 inwoners. Omgerekend breng je de schuldenlast dan terug naar 744 Euro per hoofd. Trek daar de 500 Euro per hoofd af die Vlaanderen wegscheldt en we blijven zitten met een schuld van 244 Euro per hoofd...???  Dikke zaak lijkt het op het eerste gezicht...

Maar we blijven nog altijd met schulden zitten. De Turnhoutse bevolking is hier normaliter geen vragende partij omdat hun 651 Euro/hoofd terug stijgt naar 744 Euro/hoofd. Gewoon om Oud-Turnhout erbij te krijgen...
En voor Oud-Turnhout zou het puur financieel interessant lijken omdat de schuld van 1050 Euro/hoofd zakt naar 244 Euro/hoofd.

Maar dan maken wij ons de volgende bedenking. Wij zijn als Oud-Turnhoutenaren onze eigenheid kwijt, onze zelfstandigheid. En alleen maar omdat enkelen het gepresteerd hebben om op minder dan 5 jaar die schuldenlast op te bouwen. Met een degelijk bestuur, mét inzicht en met ondernemingszin, kan dat op die tijd toch ook weer afgebouwd worden of niet?

Als we nu een fusie aangaan dan is dat onomkeerbaar. Dan worden we Turnhout tot in de eeuwigheid. Als we nu werken aan een schulden afbouw, dan blijven we Oud-Turnhout tot in de eeuwigheid. Voor ons is die keuze snel gemaakt... Voor u ook?

 

Conclusie

Wij willen met LB18 te allen koste deze fusie vermijden. Een 'opslorpscenario' zoals nu voorgesteld door het huidige bestuur is voor ons totaal onaanvaardbaar!
Wij willen keihard werken om de put schulden weg te krijgen. Het is geen cadeau wat deze meerderheid zal achterlaten, maar het is wat het is...
We vinden wel dat regiosamenwerking belangrijk is. Maar op voorwaarde dat deze genuanceerd wordt uitgewerkt...