LB18 wil aan politiek doen door eerlijk te communiceren

Wij willen met LB18 aan participerende politiek doen. Dat betekent dat we goed moeten, maar vooral goed willen communiceren. Op een verstaanbare manier. Zodanig dat u als burger begrijpt wat wij willen vertellen.

In het verleden werden doelstellingen en beslissingen gehuld in een sluier van onbegrijpbare en amper-te-vatten ambtenaren teksten. En dat gaf voor vele politiekers de mogelijkheid om zich hierachter te verschuilen. Door burgers "dom" te houden konden vele politiekers en politieke fracties zich allerlei beslissingen veroorloven waar ze amper of geen verantwoording voor dienden af te leggen. Men wist of begreep toch niet waar ze allemaal mee bezig waren. Ook in Oud-Turnhout werden vaak beslissingen genomen boven de hoofden van de inwoners. Pas wanneer deze met de realiteit werden geconfronteerd begrepen ze dat het té laat was...

Heel recentelijk gebeurde dit alweer met verkoop van gronden aan sociale woonmaatschappijen. Alles werd stil gehouden, doelbewust werd er niet of té weinig of té gericht gecommuniceerd waardoor zonder slag of stoot zaken konden gerealiseerd werden in het nadeel van bewoners. En wanneer dan toch enkelen alles in het werk stelden om hun stem en verzuchtingen te laten blijken, werden ze gewoon monddood gemaakt.

Dit moet gedaan zijn. Er moet communicatie komen naar iedereen op een eerlijke en open manier en vooraleer er beslissingen worden genomen die impact hebben op mensen of groepen van bewoners...