LB18 wil de financiële PUT veranderen in een POT

Bij aanvang van de nieuwe coalitie in Oud-Turnhout op 1 januari 2019 werd de schuld van onze gemeente geraamd op meer dan 14 miljoen Euro… Dat kwam erop neer dat op iedere inwoner van Oud-Turnhout een schuld rust van meer dan 1100 Euro. In 2012 had de gemeente nog een potje van meer dan 6 miljoen. Nu zitten ze met een put van 14 miljoen…

Ook al was het niet onmiddellijk een geschenk om met zulk een nalatenschap een nieuw bestuur op te starten, wij als LB18 zien dit als een moeilijke, doch belangrijke taak om dit op te lossen. Die situatie MOET veranderen en zonder dat het u als burger veel pijn zal doen..

Onnodig om u te zeggen dat het Coronavirus, dat momenteel meer dan de halve wereld lamlegt, extra zwaar op onze schouders zal drukken.LB18 wil absoluut geen fusie met Turnhout

Fusioneren van gemeentes wordt door Vlaanderen momenteel enorm aangemoedigd. We zouden er zelfs een gedeelte van de doorgeschoven schulden mee kunnen verminderen, een voor de hand liggende oplossing.

Een recente bevraging van het nieuwe gemeentebestuur maakte overduidelijk dat de Oud-Turnhoutenaren hier absoluut geen voorstaanders van zijn. Wij zullen de mening van onze burgers ten volle verdedigen. Niet fusioneren wel samenwerken.LB18 wil aan politiek doen door eerlijk te communiceren

Wij willen met LB18 aan participerende politiek doen. Dat betekent dat we goed moeten, maar vooral goed willen communiceren. Op een verstaanbare manier. Zodanig dat u als burger begrijpt wat wij willen vertellen.

Ook in Oud-Turnhout werden vaak beslissingen genomen boven de hoofden van de inwoners en éénmaal een realiteit was het te laat.

Dit moet gedaan zijn. Er moet communicatie komen naar iedereen op een eerlijke en open manier. Indien beslissingen dienen genomen te worden wil LB18 dat mensen of groepen van mensen recht hebben op participatie.