LB18 wil aan politiek doen door eerlijk te communiceren

Respect van en voor de burger staat of valt met voldoende en correcte communicatie. 

Dat geldt zeker ook voor een gemeente zoals Oud-Turnhout. 

Overtuigende communicatie… 

Uit vele gesprekken en uit persoonlijke ervaringen menen wij te kunnen zeggen dat de communicatie van het gemeentebestuur in Oud-Turnhout véél te wensen overliet. Het infoblad dat onze gemeente uitgeeft moet veel verder durven gaan. Communicatie is tijdig mensen op de hoogte brengen van zaken waarmee ze individueel kunnen te maken hebben en in verstaanbare en klare taal. Geen politiek jargon om rond de pot te kunnen draaien. 

Burgers zijn het beu en willen eerlijk, open en degelijk worden voorgelicht rond alles wat in hun omgeving gebeurt. Het moet allemaal veel eigentijdser kunnen, op een verstaanbare manier én met ruimte waarin ook burgers zich kunnen laten horen. Zonder ingewikkelde procedures en regeltjes om spreekrecht op een gemeenteraad af te dwingen. 

Spreekrecht voor de gemeenteraad… 

Je kan als burger spreekrecht vragen op een gemeenteraad, maar daarvoor dien je dan op voorhand alles zeer duidelijk te formuleren en je binnen een tijdsframe van 5 minuten te houden. Tot op heden werd er echter weinig opvolging aan gegeven. Burgertussenkomsten moeten zeker opgenomen worden in de notulen en verdienen opvolging. De Vlaamse overheid echter doet alles om Openbaarheid van Bestuur te promoten …