Momenteel loopt er tot 14 februari een bevraging aan de Oud-Turnhoutse bevolking betreffende de adviesraden. Deze adviesraden bestaan al vele jaren, maar zijn samengesteld op een manier die vandaag niet echt meer de lading dekt. Momenteel zijn in deze adviesraden bijna exclusief leden opgenomen die op een of andere manier het verenigingsleven vertegenwoordigen. Hoewel Oud-Turnhout een bloeiend verenigingsleven en we hier zeker niemand in willen ontmoedigen is het in de dag van vandaag wel zo dat de niet verenigde burger er niet aanwezig is. Wij, LB18 hopen dat u aan de bevraging meedoet op www.2360aanzet.be/adviesraden en geven u onze aandachtspunten alvast mee:

  • De samenstelling zou uit 50% verenigingsleven en 50% gewoon enthousiaste burgers moeten bestaan uit alle lagen van de bevolking.
  • Deze samenstelling kan worden aangevuld met gemotiveerde bewoners en deskundigen.
  • Adviesraden moeten meer beleidsopdrachten mee invullen. Geen bindend advies maar, wel raadgevend advies waar het beleid gemotiveerd wel of niet rekening mee houdt.

LB18