DE DUURZAME WEEK IN DE KIJKERS

Bij de start van de “Week van de duurzame gemeente” in 2019, werd door schepen van duurzaamheid Paul Paeleman de SDG vlag gehesen onder begeleiding van de harmonie MUZO. Met een krachtige openingsspeech maakte hij meteen zeer duidelijk dat dit één van de speerpunten is van het nieuwe beleid. Voor LB18 is duurzaamheid én het sensibiliseren/informeren rond alle duurzaamheidsraad doelstellingen een zeer belangrijk speerpunt. Tijdens deze week stonden, de door de inwoners van Oud-Turnhout gekozen duurzame helden, in de kijker. Stuk voor stuk leverden zij opéén of andere manier hun bijdrage aan een duurzame samenleving.


DIGITALISATIE

Schepen van digitalisering Paul Paeleman ondersteunt mee een nieuw digitaal initiatief. Sinds januari 2019 kan elke Oud-Turnhoutse burger de gemeenteraadszittingen meebeluisteren op het digitaal platform. Meteen beschikken we over een digitaal archief, zodat de burger transparantie heeft en uitspraken steeds opnieuw kan beluisteren en opvragen. Gedaan met loze beloftes en halve waarheden


ZWERFAFVAL

In samenwerking met de duurzaamheidsraad, het gemeentebestuur, vrijwilligers en LB18 bestuursleden werd langs het kanaal zwerfvuil verzameld. Dat het initiatief vruchten afdroeg bewezen de overvolle afvalzakken. Volgende keer opnieuw en deze keer met u erbij? Wij willen op geregelde tijdstippen wandelend zwerfvuil oprapen en samen met u lekker keuvelen over Oud-Turnhout. En ook luisteren wat zou willen veranderen, anders wil ingevuld zien. Doe mee met ons en ga af en toe mee op politiek keuvelende  zwerfvuil-verzamelwandelingen… Supergezellig !!


WACHTEN OP HET VEERPONTJE

Afgelopen zomer draaide het vernieuwde veerpontje op volle toeren. Honderden wandelaars en fietsers maakten enthousiast gebruik van de milieuvriendelijke overzetservice ter hoogte van Burcht Hertog Jan. Schepen van Toerisme Paul Paeleman en de Provincie Antwerpen namen hiervoor het initiatief. Enthousiaste leerlingen van VVST leverden mankracht en bouwden er een splinternieuw zomerterras. Dankzij Paul kon ook een geplande vervuilende motor op het veerpontje vermeden worden ten voordele van een zeer basic en milieuvriendelijk charmante trekveerpont. Het loont zeker de moeite om het ook de komende zomer dit mooi traject eens uit te proberen. Ook in combinatie met de wandel- en fietspaden die Ravels aan de overkant te bieden heeft…


OVERNAME VAN ONS RECYCLAGEPARK DOOR IOK VOORLOPIG AFGEWEND

Afval en het recyclagepark vormen bij de grootste kostenposten van onze gemeente. Er werd dus zeer sterk overwogen om het recyclagepark over te dragen aan IOK. Onze schepen is zich intensief gaan buigen over de redenen van de extreem hoge kosten en kon aantonen dat vanuit een doordacht en eerlijk beleid, een eigen beheer alleen maar voordelen kan bieden voor onze inwoners. Uiteraard, voorlopig alvast met behoud van de huidige lokatie. Op dit moment zijn onze diensten volop in de weer om een nieuwe definitieve milieuvergunning te verwerven voor ons recyclagepark. Dankzij onze schepen doen we er alles aan om het recyclagepark in eigen beheer veilig te stellen naar de toekomst.


VOOR HET EERST EEN LOKET LOKALE ECONOMIE IN HET GEMEENTEHUIS?

De lokale handel, opstartende bedrijven en zelfstandige activiteiten werden in het verleden echt wel stiefmoederlijk behandeld. Ondernemers met vragen konden amper terecht op onze diensten met hun zeer specifieke vragen. Zoals alle vragen rond vergunningen, typische ondersteuning met betrekking tot het kluwen van regelgevingen bij het opstarten van een economische activiteiten en/of horeca uitbatingsvragen en -regelgevingen. Dat zijn allemaal zaken die het opstarten van een economisch initiatief zeer intensief en moeilijk maken en waarbij een vraagpunt met gerichte antwoorden zeer welkom kan zijn… Een plaats waar je als lokale handelaar terecht kunt om begeleiding te krijgen en op z’n minst een wegwijzer naar een ondersteunende dienst waar je antwoorden en hulp kunt krijgen…  We hadden dit beloofd in onze verkiezingscampagne en we maken er nu al werk van met onze schepen economie. We willen een brug slaan tussen de lokale handelaars en het bestuur. Een samenwerking die moet zorgen voor een wederzijdse win-win situaties. Denk aan een ondersteuning van economische evenementen zoals de centrumfeesten, zoals we dat in de eerste samenwerking al konden bewijzen…