COMMUNICATIE

Alle tevredenheid in de wereld staat of valt met voldoende en correcte communicatie. Dat geldt ook voor een gemeente zoals Oud-Turnhout.


Uit vele gesprekken en uit persoonlijke ervaringen menen wij te kunnen zeggen dat de communicatie van het gemeentebestuur in Oud-Turnhout véél te wensen overliet. Het infoblad dat onze gemeente uitgeeft moet veel verder durven gaan. Communicatie is tijdig mensen op de hoogte brengen van zaken waarmee ze individueel kunnen te maken hebben en in verstaanbare en klare taal. Geen politiek jargon om rond de pot te kunnen draaien.
Burgers zijn het beu en willen eerlijk, open en degelijk worden voorgelicht rond alles wat in hun omgeving gebeurt. Het moet allemaal veel eigentijdser kunnen, op een verstaanbare manier én met ruimte waarin ook burgers zich kunnen laten horen. Zonder ingewikkelde procedures en regeltjes om spreekrecht op een gemeenteraad af te dwingen.

Overtuigende communicatie


Spreekrecht op een gemeenteraad…

Je kan als burger spreekrecht vragen op een gemeenteraad, maar daarvoor dien je dan op voorhand alles zeer duidelijk te formuleren en je binnen een tijdsframe van 5 minuten te houden. Tot op heden werd er echter weinig opvolging aan gegeven.

Burgertussenkomsten moeten zeker opgenomen worden in de notulen en verdienen opvolging. De Vlaamse overheid echter doet alles om Openbaarheid van Bestuur te promoten …


GEEN PUT MAAR EEN POT

Besturen van een gemeente is véél meer dan huwelijken inzegenen, gouden, diamanten en briljante jubileums te gaan bezoeken. Het échte bestuur (wat minder ontspannend is) omvat ook cijfers bestuderen, boekhouding in het oog houden, delegeren, lobby werk uitoefenen bij de hogere overheid, kortom een gemeente beheren als een goede huisvader.
Er circuleren tientallen verhalen van onbezonnen uitgaven. Investeringen goedkeuren voor zaken die eigenlijk ook anders kunnen aangepakt worden. Je kan een sporthal wensen, maar je kan die op verschillende manieren trachten te verwezenlijken. Zeker niet alleen met geld dat je niet hebt maar ook door te kijken of er geen investeerders zijn die dat voor u willen betalen… Dit vergt natuurlijk véél meer inzet, onderzoek en lobby werk… Wij hebben altijd geleerd in onze oerdegelijke Kempische mentaliteit, dat je eerst zorgt dat je geld hebt vooraleer je dingen gaat kopen.
Gezond verstand en inzicht kan wonderen doen.
LB18 wil zich engageren om die enorme schuldenlast te gaan verminderen. Om er keihard tegenaan te gaan en op een sociaal en financieel verantwoorde manier oplossingen te zoeken om de kosten onder controle te krijgen. Een gezond financieel beleid van een gemeente vraagt ondernemerschap, management en niet blindelings investeren…

euros


GEEN FUSIE MET TURNHOUT

Vanuit Vlaanderen worden fusies aangemoedigd. Hiermee worden verschillende doelstellingen beoogd. Met het oog op beter bestuur is het zogenaamd noodzakelijk om alle taken die inhoudelijk samen horen, ook organisatorisch samen te brengen. De Vlaamse Regering hoopt zo meer samenhangend beleid te kunnen voeren. Grotere entiteiten leveren bepaalde schaalvoordelen op. Zo kunnen zaken als boekhouding, personeelsbeleid, accountmanagement, overheidsopdrachten … veel efficiënter verlopen.

In ruil voor dergelijke fusies wil de Vlaamse overheid ook alle gemeenteschulden kwijtschelden tot een maximum van 500 Euro per inwoner. En nu even rekenen…

Oud-Turnhout heeft vandaag 13400 inwoners en een geraamde schuld van 14 miljoen. Een schuld die nog minstens zal oplopen tot 18 miljoen volgens specialisten.

Mocht Oud-Turnhout vandaag in fusie gaan met Turnhout dan zou de huidige schuld van 14 miljoen/13400 inwoners ongeveer € 1050 per inwoner bedragen. Met € 500  per inwoner schuldenlast kwijt te schelden zou de schuld nog steeds op 550 Euro per bewoner blijven…

Turnhout had einde 2015 een schuld van 28 miljoen Euro met een populatie van 43000 inwoners. Dat is een schuld van 651 Euro per inwoner…

Wanneer je de totale bevolking van beide gemeenten bij elkaar telt en de schulden samentelt dan lijkt het op het eerste gezicht zo dat we als gemeente er een zaak mee doen om te fuseren. De totale schuldenberg zou dan 42 miljoen bedragen over een totale bevolking van 56400 inwoners. Omgerekend breng je de schuldenlast dan terug naar 744 Euro per hoofd. Trek daar de 500 Euro per hoofd af die Vlaanderen kwijtscheldt en we blijven zitten met een schuld van 244 Euro per hoofd…???  Dikke zaak lijkt het op het eerste gezicht…

Maar we blijven nog altijd met schulden zitten. Turnhout is hier normaliter geen vragende partij omdat hun 651 Euro/hoofd terug stijgt naar 744 Euro/hoofd. Gewoon om Oud-Turnhout erbij te krijgen…

En voor Oud-Turnhout zou het puur financieel interessant lijken omdat de schuld van 1050 Euro/hoofd zakt naar 244 Euro/hoofd.

Conclusie

geenfusie

De Oud-Turnhoutse burger, en dus ook LB18 willen ondanks het financiële voordeel deze fusie vermijden. Een ‘opslorpscenario’ zoals voorgesteld door het vorige bestuur is voor ons onaanvaardbaar!

We vinden wel dat regiosamenwerking belangrijk is. Maar op voorwaarde dat deze genuanceerd wordt uitgewerkt…