Waarvoor LB18 staat

LB18 is een Oud-Turnhoutse Liberale Burgerpartij. Ze hangt uiteraard wél onder Open VLD Nationaal, maar is als een lokale beweging opgestart. Er gebeuren zoveel zaken binnen Oud-Turnhout die dringend moeten veranderen. En de onvrede bij burgers is uiteindelijk ook onze inspiratie geworden om deze beweging op te starten. Dus zeker niet als een louter Liberale tak van Open VLD, maar als een burgerpartij met liberale roots die in eerste instantie luistert naar de lokale verzuchtingen van Oud-Turnhoutenaren. We laten de lokale wensen en bemerkingen primeren boven onze partij-ideologische principes. We blijven wel liberaal, maar we kunnen als burgerpartij veel beter rekening houden met wat er allemaal leeft onder de Oud-Turnhoutse bevolking.

logo open vld

Toch is de band met Open VLD cruciaal. Zeker met onze lijstduwer, Margriet Hermans, die uiteindelijk heel wat politieke bagage heeft vanuit het Vlaams Parlement, en uiteraard nog zeer veel relaties heeft bij de nationale overheid. En die kan natuurlijk steeds van pas komen bij onze lokale behoeften...

Als burgerpartij willen wij in eerste instantie luisteren naar wat er leeft. Niet enkel voor de verkiezingen van 2018 maar ook daarna. Wij willen een beleid opzetten dat veel meer participerend wordt. M.a.w. waarin u als burger veel meer input kan geven dan wat tot op heden het geval was. Er werd in het verleden niet geluisterd naar de inwoners. Er zijn vele voorbeelden van bestuursdaden waarbij de stem van de bewoners totaal genegeerd werd. Waar zelfs petities, protesten en klachten zondermeer werden geklasseerd. Dat is iets wat voor ons in de toekomst niet meer kan. U als burger heeft een mening, en die moet aanhoord worden. Daar dient over gepraat te worden. We willen dat u als burger in de toekomst MOET gehoord worden.

 

Download onze eerste kennismakingsbrochure voor de verkiezingscampagne 2018. KLIK HIER