Een jaar LB18 in Oud-Turnhout


CENTRUMFEESTEN EINDELIJK VEILIG

De vier bevoegdheden van onze  schepen namelijk economie,  toerisme, duurzaamheid  en cultuur kregen een hoogtepunt tijdens de centrumfeesten. Zoveel was duidelijk. Het pop-up kustenaarsinitiatief van het alomgekende, maar leegstaand Schorpioentje, werd in een recordtempo zowel voor de participerende kunstenaars van over heel Vlaanderen als voor de Oud-Turnhoutenaars, een nieuw maar succesvol initiatief. De meer dan 500 bezoekers bewezen het belang van zulk een laagdrempelig en bereikbaar cultureel initiatief. Het voltallige gemeentebestuur was er bovendien eindelijk, na jaren, in geslaagd om het centrum volledig verkeersvrij te houden. Dat maakte het geheel niet alleen veilig, maar extra  gezellig. Het weer was de enige spelbreker. Zonder deze onbeïnvloedbare factor was deze 30ste editie zeker uitgegroeid tot een nooit gezien succes…


MEER GEUR EN KLEUR IN OUD-TURNHOUT

Onze Schepen van duurzaamheid bekommert zich om de natuur en vooral de bescherming van de biodiversiteit in onze gemeente. Concreet ijvert hij ervoor om stilaan een einde te maken aan de standaard kaalgeschoren bermen. Voor het eerst zullen er via enkele test stroken in het voorjaar 2020 geopteeerd worden om bermen in te zaaien met wilde bloemen mengelingen. Hij verwijst hiervoor steeds opnieuw naar de prachtige kleurrijke bermen in de buurt van Bornem en Puurs. Ook stimuleert hij waar mogelijk ook het inzaaien van duurzame voortuininitiatieven met bij- en vlindervriendelijke bloemen. In het kader van de biodiversiteit blijken juist deze twee met uitsterven bedreigd te worden. Alle beetjes zullen zeker helpen. Paul droomt nu al hardop van een heringericht  dorpsplein met voldoende aandacht voor duurzame planten en bloemen. Dát is precies wat onze gemeente veel aantrekkelijker kan maken voor haar inwoners en bezoekers. Denk ook maar aan de honderden bezoekers die een glimp wilden opvangen van de “grijze lijster” in de Liereman. Dat moet immers ons handelsmerk worden…


INFORMEREN IS LEREN

I.s.m. met IOK en gemeenteraad organiseerde Paul Paeleman een succesvolle info-avond rond het verwijderen van kankerverwekkend asbest.In samenwerking met IOK en gemeenteraad organiseerde Paul Paeleman samen met de ambtenaar duurzaamheid enige tijd terug een succesvolle info-avond rond het verwijderen van kankerverwekkend asbest. Paul is van mening dat elke burger recht heeft op duidelijke en transparante informatie .

Bijna wekelijks zijn er op één of andere manier informatie-, sensibilisering-, opleidingstrajecten, evenementen en activiteiten die georganiseerd worden vanuit de duurzaamheidscel in ons bestuur. Onze ambtenaar duurzaamheid coördineert al deze zaken samen met onze schepen van duurzaamheid en met de schepenen die verantwoordelijk zijn rond alles m.b.t. gezondheid, milieu en Fairtrade… Een goed draaiend team dat zeer plichtsbewust en passioneel bezig is rond al deze zaken. Een goed draaiende duurzaamheidsraad verstevigt deze werking via een gedreven vrijwilligersteam dat we heel graag zouden willen uitbreiden met jonge enthousiaste mensen die willen meewerken hierrond… Want sensibiliseren, informeren en opleiden is cruciaal in onze samenleving. En dat kan beter uitgebouwd worden…