Horeca

De horeca is de pilaar waarrond het dorpsleven groeit.  Gezellige en unieke Horecabedrijven  in Oud-Turnhout zijn oases voor mensen.  LB18 ziet het als een opdracht de zaakvoerders alle steun te verlenen om hun opdracht in een comfortabele situatie uit te voeren en niet voortdurend geplaagd te worden door regels en normen. Denk maar eens aan het succes van de flexi-jobs, onuitgesproken liberaal initiatief.

Sport

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daar gaat het toch om? En daar wordt door vele sportverenigingen ook hard aan gewerkt. LB18 wil verenigingen en initiatieven steunen die zich blijvend inzetten  voor de gezondheid en het welzijn van de Oud-Turnhoutse bevolking. Sportverenigingen zijn groepen van keihard werkende enthousiastelingen die alles doen om hun passie zo goed en zo veilig mogelijk te beoefenen. Aan het hoofd van die groepen staan meestal ook nog eens keihard werkende bestuursleden.

LB18 is dan ook actief luisterend oor in onze gemeentelijke sportraad.

Toerisme

De Liereman is een uniek stukje natuur waar we best trots op mogen zijn. Het ontmoetingscentrum trekt jaarlijks duizenden wandelaars en blijft één van onze troeven.  Onze schepen van LB18 heeft het  veerpontje, dat het fietsennetwerk verbindt tussen Ravels en Oud-Turnhout nieuw leven ingeblazen. 

LB18 is er meer dan ooit van bewust dat toerisme een waardevolle bijdrage betekent voor onze gemeente.

Cultuur

De hoofdbrok van cultuur vertrekt in onze gemeente vanuit De Djoelen ons eigen Gemeenschapscentrum. Daarnaast hebben we heel wat activiteiten in ons dorp. Toch blijven vele lokale talenten op hun honger blijft zitten. Wij willen hier een tandje bijsteken en onze eigen talenten in het dorp een hart onder de riem steken door hen meer mogelijkheden te bieden en hen een forum te geven waarop ze hun ding kwijt kunnen.

LB18 heeft zijn volledige steun gegeven aan de heropbouw van de Heischuur, een oud zeer in Oosthoven.

Verder dienen de gebruiksmogelijkheden van onze gemeentelijke openbare gebouwen sterk uitgebreid te worden. Onder andere voor zgn. politieke organisaties en manifestaties. Verder moeten er ook sociale initiatieven kunnen plaatsvinden o.a. lentefeesten, trouwfeesten, communies en jubileums.

Jeugd

We willen inzetten met LB18 rond meer communicatie tussen jeugd en politiek.

Los van de ideologieën menen wij dat het meer betrekken van jeugd bij besluitvormingen ook de interesse rond politiek kan aanwakkeren.

Frisse en vooruitstrevende progressieve denkpatronen zijn zeer welkom.

Ouderenzorg

LB18 engageert zich met hart en ziel in de seniorenraad. In zijn huidige samenstelling is de ouderenraad niet erg functioneel meer. Een verfrissing dringt zich op. De seniorenraad moet meer evolueren naar een adviesraad en op die manier communiceren met het gemeentebestuur. Wij zijn van mening dat deze raad nog meer  een reële afspiegeling dient te  zijn van onze 55-plussers,  niet alleen de seniorenverenigingen, maar ook voor individuele senioren.

KMO

Wij willen opkomen voor de Oud-Turnhoutse middenstand en Oud-Turnhoutse ondernemers. Vandaar dat we voorstanders zijn van een Middenstandsraad. Een middenstandsraad brengt mensen van Unizo, de horeca, de neutrale handelaars, … samen. De raad zou regelmatig samen kunnen komen op het gemeentehuis en gezamenlijke initiatieven voorstellen, met de steun van het gemeentebestuur.

Op gemeentelijk niveau pleiten we dan ook voor een ambtenaar van economie. Deze zou onze KMO’s bijstand kunnen verlenen voor info, dossiers, regelgeving en administratie.

POLITIEK BEU?

Geef ons nu wél uw vertrouwen en we doen er vanaf dag één ALLES aan om een begin te maken aan een nieuwe politieke cultuur.

Wij geloven er rotsvast in dat een grotere betrokkenheid van burgers alleen maar het daadwerkelijk besturen van een gemeente kan verbeteren en dat politiek terug kwaliteitsvol en respectabel kan worden. Politiek en burgers samen.

Wij willen absoluut dat burgerparticipatie een plaats krijgt in onze gemeente.