WAARVOOR LB18 STAAT

LB18 is de Oud-Turnhoutse Liberale Burgerpartij die valt onder Open VLD Nationaal. Ze is als een lokale beweging opgestart en vertrekt vanuit de verzuchtingen van de Oud-Turnhoutenaar. De onvrede bij onze burgers is uiteindelijk ook de inspiratie geworden om deze beweging op te starten.   We zijn liberaal en kunnen als burgerpartij veel beter rekening houden met wat er allemaal lokaal leeft.  Wij willen een beleid opzetten dat veel meer participerend wordt m.a.w. waarin u als burger veel meer input kan geven dan wat tot op heden het geval was.  Er zijn voorbeelden waarbij de stem van de bewoners totaal genegeerd werd.  We willen dat uw stem, als burger in de toekomst MOET gehoord worden. 

logo_open_vld


Goed Bestuur

Onze waarden

… krijg je enkel maar door: 

– Te luisteren naar burgers. Door te weten te komen wat er leeft en wat ze wensen… 

– Te communiceren met burgers en op een verstaanbare manier te informeren  

– Goede contacten te onderhouden met de federale en nationale overheden… 

– Mogelijkheden te voorzien om burgers te betrekken voordat er definitieve beslissingen genomen worden 

– Als bestuur consequent durven zijn. 

1. Wij willen de politiek veranderen met goed bestuur.

2. Wij willen Oud-Turnhout uit de rode cijfers halen… De schulden die de afgelopen jaren werden achtergelaten, wegwerken en ervoor zorgen dat niet de burgers opdraaien voor die put.

3. Wij respecteren en verdedigen de wens van onze burgers om Oud-Turnhout haar eigenheid te laten behouden. Geen fusie wel samenwerking!