Het European Liberal Forum is verheugd om aan te kondigen dat Oostende de volgende stad is in de Liberal White Book: Europe 2030 Roadshow! Tijdens dit evenement willen wij liberalen, ideeën en burgers samenbrengen om de Conferentie over de toekomst van Europa vorm te geven.

De Covid-19 pandemie leert ons een belangrijke les. Namelijk dat de Europese Unie vaak aan efficiëntie en competenties ontbreekt op domeinen waar ze een cruciale rol kan spelen. Europa moet sneller, efficiënter, en doeltreffend reageren op de uitdagingen van de toekomst.

De Conferentie over de toekomst van Europa is het ideale startpunt om de Europese structuren en instituties te herbekijken. Op 8 november 2021 verwelkomen we jou in Oostende om te discussiëren over het huidige onvermogen van Europa om crisissen het hoofd te bieden door het institutionele kluwen, en de nood aan hervormingen.

Kom luisteren naar onze sprekers:

  • Hilde Vautmans, Europees parlementslid voor Renew Europe, Voorzitter van het European Liberal Forum
  • Guy Verhofstadt, Europees parlemenstlid voor Renew Europe, covoorzitter van de raad van bestuur en coördinator van de delegatie van het Europees Parlement naar de Conferentie over de Toekomst van Europa

Inleidende sprekers:

  • Vincent van Quickenborne, Federaal minister van Justitie
  • Bart Tommelein, Burgemeester van Oostende

U bent welkom in het Thermae Palace, Kon. Astridlaan 7, 8400 Oostende vanaf 18u30. 

De discussies worden gevoerd in het Nederlands, en er wordt simultane vertaling voorzien in het Engels.

We kijken er naar uit u te ontvangen op het evenement!