LB18 wil absoluut geen fusie met Turnhout

Vanuit Vlaanderen worden fusies aangemoedigd. Hiermee worden verschillende doelstellingen beoogd. Met het oog op beter bestuur is het zogenaamd noodzakelijk om alle taken die inhoudelijk samen horen, ook organisatorisch samen te brengen. De Vlaamse Regering hoopt zo meer samenhangend beleid te kunnen voeren. Grotere entiteiten leveren bepaalde schaalvoordelen op. Zo kunnen zaken als boekhouding, personeelsbeleid, accountmanagement, overheidsopdrachten … veel efficiënter verlopen. 

In ruil voor dergelijke fusies wil de Vlaamse overheid ook alle gemeenteschulden kwijtschelden tot een maximum van 500 Euro per inwoner. En nu even rekenen… 

Oud-Turnhout heeft vandaag 13400 inwoners en een geraamde schuld van 14 miljoen. Een schuld die nog minstens zal oplopen tot 18 miljoen volgens specialisten. 

Mocht Oud-Turnhout vandaag in fusie gaan met Turnhout dan zou de huidige schuld van 14 miljoen/13400 inwoners ongeveer € 1050 per inwoner bedragen. Met € 500  per inwoner schuldenlast kwijt te schelden zou de schuld nog steeds op 550 Euro per bewoner blijven… 

Turnhout had einde 2015 een schuld van 28 miljoen Euro met een populatie van 43000 inwoners. Dat is een schuld van 651 Euro per inwoner… 

Wanneer je de totale bevolking van beide gemeenten bij elkaar telt en de schulden samentelt dan lijkt het op het eerste gezicht zo dat we als gemeente er een zaak mee doen om te fuseren. De totale schuldenberg zou dan 42 miljoen bedragen over een totale bevolking van 56400 inwoners. Omgerekend breng je de schuldenlast dan terug naar 744 Euro per hoofd. Trek daar de 500 Euro per hoofd af die Vlaanderen kwijtscheldt en we blijven zitten met een schuld van 244 Euro per hoofd…???  Dikke zaak lijkt het op het eerste gezicht… 

Maar we blijven nog altijd met schulden zitten. Turnhout is hier normaliter geen vragende partij, omdat hun 651 Euro/hoofd terug stijgt naar 744 Euro/hoofd. Gewoon om Oud-Turnhout erbij te krijgen… 

En voor Oud-Turnhout zou het puur financieel interessant lijken, omdat de schuld van 1050 Euro/hoofd zakt naar 244 Euro/hoofd. 

Conclusie 

De Oud-Turnhoutse burger, en dus ook LB18 willen ondanks het financiële voordeel deze fusie vermijden. Een ‘opslorpscenario’ zoals voorgesteld door het vorige bestuur is voor ons onaanvaardbaar! 

We vinden wel dat regiosamenwerking belangrijk is. Maar op voorwaarde dat deze genuanceerd wordt uitgewerkt…