Zaterdag 22 oktober – Kinepolis Brussel

We leven in een diverse samenleving en dat is een verrijking. Ook al zorgt het soms voor spanningen die sommigen doelbewust oppoken. Wij werken aan een samenlevingsmodel waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht je herkomst, ideeën, identiteit of wat dan ook. Dat kan als we radicaal liberaal zijn in de verdediging van wat ons allemaal bindt: onze fundamentele vrijheden en onze liberale democratie die samenleven in diversiteit mogelijk maken en de vrijheid van elk individu garanderen om te zijn wie je wil.  

Congrestrekkers 

De trekkers van dit congres zijn Vlaams viceminister-president Bart Somers, Kamerlid Jasper Pillen en Souad Abihi

Dagverloop en werkwijze

 1. 9u: Welkomstwoord en toelichting door onze congrestrekkers Bart Somers, Jasper Pillen en Souad Abihi
 2. 9u30: Duiding en plenair debat over stellingen
  • De congrestrekkers hebben op basis van de enquête 10 stellingen geformuleerd en op voorhand bezorgd aan alle geïnteresseerden ter voorbereiding van het congres
  • We bundelen deze stellingen thematisch en bespreken ze één voor één met alle aanwezigen op het congres.
  • Deelnemers kunnen enkel tijdens dit plenair debat amendementen voorstellen.
  • Elke stelling wordt na de bespreking ter stemming voorgelegd.
  • Congresgangers kunnen niet op voorhand of tijdens het congres zelf bijkomende, nieuwe stellingen indienen. Dat houden we voor het grote, afsluitende congres dat later zal plaatsvinden.
 3. 12u30-13u30: Lunchpauze
 4. Plenair debat (13u30-14u45)
  • Het debat gaat verder met bijkomende duiding en volgens dezelfde regels.
 5. Slot
  • Slottoespraak door premier Alexander De Croo en voorzitter Egbert Lachaert
 6. Afsluitende receptie

Meer info: liberaalvuur.be