Beste Oud-Turnhoutse medeburger,

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waait er in Oud-Turnhout een nieuwe wind en daar hebt u voor gekozen. Als liberale lokale partij kozen we voor een nieuwe naam namelijk LB18 en we zijn vooral u, als kiezer en meteen ook onze coalitiepartners dankbaar dat wij sinds dan mee deel kunnen uitmaken van het nieuwe bestuur in Oud-Turnhout. Na meer dan 150 jaar gaat er een Geel, Groen en Blauw bestuur Oud-Turnhout klaarstomen voor de toekomst want het is daar dat de rest van ons leven zich gaat afspelen.

Om dan te zeggen dat onze voorgangers het zeer slecht gedaan hebben? Zeker niet! Het spreekt echter vanzelf dat deze ploeg en LB18 in het bijzonder, een heel andere kijk op een aantal zaken delen. Natuurlijk hebben we ook onze eigen scherpe visie op een aantal zaken meteen ook de reden waarom we liberalen zijn. Het allerbelangrijkste is echter: VERANDERING BIEDT VERNIEUWING.

Paul Paeleman werd onze schepen en reeds vanaf het begin werd door onze ploeg al aangegeven dat één bevoegdheid absoluut voor ons een prioriteit was namelijk burgerparticipatie. Alleen al, omdat we er rotsvast van overtuigd zijn dat burgers veel meer betrokken kunnen worden in het bestuur van onze gemeente. En zo geschiedde …

Welke bevoegdheden zijn van onze schepen?

  1. Burgerparticipatie
  2. Cultuur
  3. Toerisme
  4. Economie (KMO zaken)
  5. Duurzaamheid
  6. Energie
  7. Digitalisering
  8. Afvalbeleid

Het opvolgen en mee invullen van deze taken is meer dan een dagtaak en vergt een enorme dosis betrokkenheid, engagement en motivatie. Drie zaken waar schepen Paeleman en LB18 voor staan.

Geschreven door Redactie

Categorieën: LB18