Het kernkabinet van de federale regering heeft opnieuw een reeks beslissingen genomen die de stijgende energiefacturen moet drukken

Zowel het hernemen van de economie na de COVID-19 crisis als de Russische invasie van Oekraïne zorgen voor ongekend hoge energieprijzen. Begin februari besliste de federale regering al een pakket van 1,1 miljard euro om blijvende prijsstijgingen aan te pakken en de energiefactuur betaalbaar te houden.

Door de aanhoudende prijsstijgingen, gevoed door de oorlog in Oekraïne, heeft de federale regering beslist om een bijkomend pakket van 1,33 miljard in te zetten om de stijgende energiefacturen te drukken, 1,08 miljard wordt gefinancierd met fiscale meerontvangsten door de gestegen energieprijzen.

Het pakket omvat volgende maatregelen:

Gas, elektriciteit en stookolie in kader van residentiële contracten

 1. Btw op elektriciteit aan 6% tot en met 30 september 2022  (raming 297,6 miljoen euro).
 2. Btw op aardgas aan 6% vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 (raming 384 miljoen euro). Deze btw-verlaging zal ook van toepassing zijn op de warmtenetten.
 3. Invoering van een eenmalige automatische korting op de factuur van 200 euro per domicilie voor alle gezinnen die zich verwarmen met mazout/propaan/butaan (raming 210 miljoen euro).
  Verder wordt ook voorzien in een eenmalige herfinanciering van het sociaal mazoutfonds  (max. 17 miljoen euro).
 4. Verlenging van het verbrede sociaal tarief aardgas/elektriciteit tot en met 30 september 2022 (raming 94,5 miljoen euro).
 5. Er zal nagegaan worden of via het komende Europees initiatief de overwinsten van energiebedrijven kunnen afgeroomd worden en kunnen terugvloeien naar de Belgische elektriciteits- en gasverbruiker. Wanneer het Europees initiatief uitblijft – en na de studie van de CREG – kan de regering in juni 2022 een eigen initiatief uitwerken.

Mobiliteit

 1. De bijzondere accijnzen op benzine en diesel worden zo snel mogelijk en tijdelijk verlaagd met 17,5 cent/liter (incl. btw). De kostprijs hiervan bedraagt 2 miljoen euro per dag voor diesel en 1,26 miljoen euro per dag voor benzine.
  Een cliquet-systeem wordt ingevoerd waarbij de accijnzen hernemen in geval van prijsdalingen zodra de maximumprijs onder 1,7 euro per liter daalt.  Er wordt een evaluatie voorzien midden juni 2022. Vanaf dan wordt er voorzien in een maandelijkse monitoring.
 2. De federale regering zal de beslissing van de Raad van Bestuur van de NMBS om de vervoertickets vanaf juli 2022 met 4,5% te verhogen niet doorvoeren. Daartoe zal de NMBS gecompenseerd worden voor het overeenstemmende bedrag van 13 miljoen euro in 2022.

Voor bedrijven

 1. De stijgende energie- en grondstoffenprijzen hebben ook een sterke impact op de kosten van ondernemingen. De regering vraagt de Nationale Bank van België om de impact op de verschillende sectoren nader te onderzoeken. Op basis van deze analyse zal de regering, in overleg met de sociale partners, bekijken welke beleidsmaatregelen kunnen worden genomen, onder andere op gebied van de energiefactuur.
 2. Om voor bedrijven die getroffen worden door de oorlog in Oekraïne en mogelijke economische sancties voorziet de federale regering vanaf 1 april 2022 tot 30 juni 2022 een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne worden ingevoerd. Dezelfde modaliteiten zullen gelden als de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge covid-19 die afloopt op 31 maart 2022 (geraamde kostprijs: 25,3 miljoen euro).

Bron: www.openvld.be

Categorieën: Energie