Ria Hermans

Als nr. 2 op onze lijst wilden we absoluut een financieel experte. Daarom werd Ria Hermans onze tweede kandidate op onze lijst. Toen enkele maanden geleden de mensen van LB18 vroegen of ik mij kandidaat wilde stellen op hun lijst moest ik hier niet lang over nadenken. Na een open gesprek en de analyse van hun standpunten voelde ik me meteenaangesproken om deel uit te maken van het LB18-team. Waarom? Ik ben sociaal geëngageerd en wil graag op lokaal en gemeentelijk vlak iets betekenen voor onze mooie gemeente. Ik wil mij hierbij graag voor de eerste maal verkiesbaar stellen om mee te werken aan een leefbaar Oud-Turnhoutwaar het goed is om te wonen, werken en te ontspannen. Om te verbeteren is verandering nodig. Het financieel beleid van onze gemeente kan beter. Hier ga ik gewoon voor! Waarom gaat mijn aandacht het financiële beleid van onze gemeente? Door mijn professionele kennis en mijn jarenlange ervaring als diensthoofd boekhouding, bemerk ik zaken in het huidig beleid die zeker beter kunnen. Volgens mij wordt er te ondoordacht omgegaan met de beschikbare geldmiddelen. Met een goede kritische kijk op de investeringsbehoeften in Oud-Turnhout kunnen er voldoende projecten verwezenlijkt worden voor zowel jong als oud, kortom voor àlle inwoners van onze gemeente. De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en de OCMW’s integreren tegen 2019. Voordat het zover is moet er nog veel geregeld en afgesproken worden. Buiten het personeelsbeleid is het OCMW één van de grote uitgavenposten. Ook hier wil ik mij engageren om deze integratie tot een goed resultaat te brengen. Ik ben er vast van overtuigd dat wij met de sterke ploeg van LB18 onze ambitie waar kunnen maken om Oud-Turnhout verder te laten uitbloeien tot een welvarende en gezonde plek waar het goed is om te wonen.Reageren