Zaterdag 23 april 2022
Kinepolis Gent

Een slagkrachtige en slanke overheid met een logische en efficiënte staatsstructuur is een belangrijk liberaal streefdoel. Toch leven we in een bijzonder complex land met te veel en te dure overheden, waarin samenwerken moeilijk loopt en de burger niet altijd op de eerste plaats lijkt te komen. Hoe realiseren we een staatsvermindering? Hoe ontwarren we de knoop van onze staatsinrichting? Hebben we nood aan meer of net minder macht voor het federale niveau? Hoe laten we verschillende regeringen beter samenwerken en trancheren bij blokkeringen?

Onze liberale democratie staat onder druk en de kloof tussen de burger en politiek leek nooit zo groot. Er zijn politieke hervormingen noodzakelijk om het vertrouwen in onze democratie en de politiek te herstellen. Moeten we sleutelen aan onze kieskringen en kiesstelsel om de band tussen verkozenen en het volk te versterken? Hoe vermijden we ellenlange regeringsvormingen? Wat met de doorgedreven particratie en partijdotaties? Hoe betrekken we burgers nauwer bij beleid? Moeten we het referendum invoeren?

Het lokale bestuursniveau staat het dichtst bij de mensen. Welke toekomst zien we voor onze steden en gemeenten? Is er schaalvergroting nodig om efficiënter te werken? Moeten we meer bevoegdheden overhevelen om een aanpak op maat van de lokale noden mogelijk te maken? Hoe brengen we burgerparticipatie in de praktijk?

Congrestrekkers

De trekkers van dit congres zijn Senaatsvoorzitter en Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose, Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz en burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd.


Meer info: liberaalvuur.be