Van corona tot klimaat. Wit-Rusland tot Afghanistan, migratie en economie… alle uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden hebben een Europese context. Maar al te vaak blijken de Europese instellingen en bevoegdheden gebaseerd op het verleden, en loopt de politiek achter de feiten aan. Hervormingen dringen zich op, al is de weerzin ertegen in sommige kringen groot.

De Conferentie over de Toekomst van Europa moet een antwoord bieden.

De komende maanden gaat de Europese politiek samen met burgers op zoek naar een breed gedragen visie op de Europese samenwerking die we nodig hebben om de komende decennia onze belangen te verdedigen en onze waarden uit te dragen. Door niét te vertrekken vanuit Brusselse veto’s maar vanuit de analyses, ideeën en verwachtingen van burgers, moet de Conferentie als een breekijzer werken dat de meest noodzakelijke hervormingen mogelijk maakt.

datum
20 september 2021
locatie
Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent
programma
19.00 uur: ontvangst
19.15 uur: start
20.00 uur: einde met receptie