Operatie Liberaal Vuur   

Egbert Lachaert stelde “Operatie Liberaal Vuur” voor aan de leden van Open Vld tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie. Dit vernieuwingstraject zet in op nieuwe ideeën en nieuwe gezichten.   

Egbert Lachaert: “Vrijheid en vooruitgang. Daar vechten wij liberalen voor. Maar deze vrijheid staat uit meerdere hoeken serieus onder druk. Ook vooruitgaan in het leven is niet voor iedereen evident. We hebben dus meer dan ooit nood aan een sterke liberale partij. Een partij die met radicaal liberale antwoorden komt op de uitdagingen waar de burgers vandaag mee kampen.” 

De partijvoorzitter kondigt daarom in 2022 vier congresdagen aan om het liberale verhaal op scherp te zetten.  

“We zullen dat doen met mensen van binnen én buiten onze partij en met steun van experts. We kiezen ook bewust voor een participatieve aanpak. Zo komen er voor elke dag inspiratiemomenten waarbij geïnteresseerden de onderwerpen beter kunnen leren kennen. Ook de congresdagen zelf zijn innovatief opgevat met participatie en inspraak. Aan het eind formuleren we telkens enkele politieke prioriteiten en deze nemen we mee naar het groot liberaal congres in het voorjaar 2023. Dat wordt het orgelpunt van de hele operatie”, verduidelijkt Lachaert. 

Volgende thema’s komen aan bod tijdens de vier congresdagen: 

  • Sterkere democratie, efficiënter land – 23 april: politieke vernieuwing, staatsvermindering en -hervorming… 
  • Vooruitgaan in een moderne economie – 21 mei: belonende fiscaliteit, ondernemerschap, sociale mobiliteit, duurzaam wonen… 
  • Vrijheid vandaag en morgen – 17 september: nieuwe definitie van vrijheid anno 2022, (bio)ethische vraagstukken, privacy in digitale wereld… 
  • Iedereen thuis in onze samenleving – 22 oktober: samenleven, migratie en identiteit

Egbert Lachaert: “Dit zijn liberale kernthema’s waarover we opnieuw stelling moeten innemen. Liberalen hebben altijd vooropgelopen met radicale, nieuwe ideeën die onze samenleving hebben vormgegeven. Dat gaan we nu opnieuw doen. Iedereen die daaraan wil meedenken en werken is welkom.” 

Meer info: www.liberaalvuur.be 

Bron: www.openvld.be