Zaterdag 21 mei – Kinepolis Leuven

Wie zich inzet, werkt, onderneemt en verantwoordelijkheid neemt, moet vooruit kunnen gaan in het leven. Met een waardig inkomen, een woning en het vooruitzicht op een zorgeloze oude dag.

Die sociale mobiliteit is essentieel voor liberalen. Alle ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zijzelf. Vele generaties na mekaar zijn daarin geslaagd. Helaas is dit vandaag niet meer vanzelfsprekend. Door verschillende crisissen, oplopende prijzen en polarisering staat de vooruitgangsgedachte onder druk of wordt ze niet meer als realistisch aangevoeld. 

We gaan daarom op zoek naar oplossingen om voor iedereen vooruitgang te garanderen.  We doen dit tijdens deze tweede congresdag op drie domeinen:

 1. Hoe kunnen mensen die werken aan het eind van de maand meer overhouden? Niet iedereen die inspanningen doet en verantwoordelijkheid neemt, geraakt genoeg vooruit.
 2. Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare en duurzame woningen? Een eigen plek – of je die nu huurt of koopt – blijft een belangrijke basisvoorwaarde om een stabiel leven op te bouwen.
 3. Hoe stimuleren we ondernemerschap? Te weinig mensen wagen de sprong om een eigen zaak te beginnen, bijvoorbeeld omwille van onzekerheid over het inkomen, sociale bescherming, de hoge belastingdruk… Ervaren ondernemers stoppen soms omdat ze het niet meer gebolwerkt krijgen. Nochtans hebben we net meer ondernemerschap nodig om onze economie te laten groeien.

Tijdens het themacongres van 21 mei gaan we samen op zoek naar oplossingen voor deze belangrijke uitdagingen.

Congrestrekkers

De trekkers van dit congres zijn Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde, staatssecretaris Eva De Bleeker en Steven Coenegrachts.

Voortraject

Geef jouw mening en oplossingen

Aan de hand van concrete situaties schetsen we enkele problemen waar mensen op botsen op onze arbeidsmarkt, in het ondernemerschap of op de woningmarkt. Deel jouw oplossingen en bepaal zo mee de agenda en teksten die we gaan bespreken op het congres. 

Kom naar onze denkavonden
 • Denkavond werken en ondernemen met Eva en Maurits
  • Dinsdag 3 mei, 19u, Melsensstraat 34 Brussel
  • Alexandra Vantongelen (HR-experte), Katrien Geerts (CEO Yes!Talents), Tanja De Jonge (Kamerlid), Marianne Verhaert (Kamerlid) en Laurence Libert (onderneemster). 
  • Schrijf in
 • Denkavond wonen met Steven
  • Donderdag 5 mei, 19u30, Corda Campus Hasselt
  • Chris Leinders (opleidingshoofd Bouw aan PXL)
  • Schrijf in
 • Bezoek tewerkstellingsproject Molenbeek
  • Vrijdag 13 mei, 19u, Atelier Groot Eiland Molenbeek
  • Toelichting werking en rondleiding door directeur Tom De Deurwaerder
  • Schrijf in

Om het congres voor te bereiden organiseren we ook drie fysieke denkavonden met interessante sprekers. Bedoeling is om inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met experts.

Congresprogramma

Zaterdag 21 mei, 9-15u  

 • Korte plenaire opening
 • Meerdere werkgroepen over congresvoorstellen
 • Lunch
 • Plenaire zitting met stemming over de politieke prioriteiten
 • Slotwoord

Meer info: liberaalvuur.be