20 september 2022

Sinds een aantal maanden waren er meningsverschillen binnen de meerderheid van het gemeentebestuur van Oud-Turnhout. Om het vertrouwen binnen de meerderheid te herstellen, besliste schepen Paul Paeleman (LB18) om zijn ontslag in te dienen als schepen en als gemeenteraadslid met het doel zich te laten opvolgen binnen het schepencollege door zijn partijgenoot Ria Hermans. In het coalitieakkoord tussen N-VA, Groen en LB18 werd immers in 2018 afgesproken om één schepenmandaat binnen de meerderheid te laten invullen door LB18.

LB18 heeft recent vastgesteld dat de meerderheidspartijen N-VA en Groen niet langer dit akkoord respecteren en de voordracht van Ria Hermans weigeren te ondersteunen.

Om de interne vrede te bewaren én om tegemoet te kunnen komen aan de veelvuldige persoonlijke ambities binnen de N-VA gemeenteraadsfractie, eist N-VA het schepenmandaat van LB18 op.

LB18 voorzitter Eugène Sels: “Voor LB18 is dit een duidelijke vertrouwensbreuk vanwege onze coalitiepartners. LB18 stelt vast dat reeds een aantal maanden de twee socialistische verkozenen van het CD&VpluS kartel openlijk de meerderheidsvoorstellen goedkeuren. Wij hebben bijgevolg stellig het vermoeden dat deze twee raadsleden bereid zullen zijn om de voordracht van een bijkomende N-VA schepen te steunen. Decretaal is het immers niet mogelijk dat één van hen beiden zelf schepen kan worden zonder de steun van een meerderheid van de CD&VpluS fractie.”

Ria Hermans, verkozen opvolger voor LB18 in de gemeenteraad: “Zonder een inbreng in het beleid via het schepencollege wensen wij met LB18 niet langer deel uit te maken van de meerderheid. Wij zullen constructief en in het belang van de bevolking plaats nemen op de oppositiebanken.”